GAP Cover

GAP Cover product is essential for any person belonging to a medical aid.  GAP Cover provides for the difference between the rates medical aids pay and the rates service providers (doctors, specialists, etc.) charge for IN-hospital procedures. But, many out of hospital-procedures are also covered, as well as co-payments for scopes and scans and co-payments charged by your medical aid for certain in-hospital procedures. Sub-limitations are covered, e.g. GAP Cover will carry the difference for a knee replacement prostheses with a limit of R35 000 on an account  of R40 000.

GAP Cover is ‘n noodsaaklike produk vir elkeen wat aan ‘n mediese fonds behoort.  GAP Cover help met die betaling van die verskil in fooie wat die diensverskaffers (dokters, spesialiste) vra en wat die mediese fondse betaal.  Neem kennis dit net vir IN hospitaal prodesures is.  GAP Cover dek egter ook die bybetalings wat die kliënt moet betaal wanneer ‘n scope of scan gedoen moet word.  Sub-limiete sal ook gedek word, bv. vir  ‘n knie-vervangingsprostese is dit R35 000, maar die rekening is R40 000 – die verskil van R5 000 word deur die GAP Cover gedek.

Slide2